SERVICE Doormetingen in autoclaven, kookkasten en kook-koelsystemen

Doormetingen in autoclaven, kookkasten en kook-koelsystemen

 

T.M.I. beschikt over de nodige kennis en apparatuur om uw pasteurisatie en sterilisatie processen in kaart te brengen.

Doelstelling van validatie van autoclaven:

  • Is er een homogene temperatuur distributie
  • Wat zijn de koudste - kritische punten
  • Lopen de processen tussen de autoclaven gelijk
  • Welke F of P-waarden worden er gehaald

Na het opstellen van een meet of validatie plan kunnen de metingen starten.

Als alle nodige metingen zijn uitgevoerd wordt er een rapport opgemaakt.

NL